Themes

January

Week 1: Light    Week 2: Eat     
Week 3: Scars    Week 4: Red

February

Week 1:  Heart   Week 2:  Awareness
 Week 3: Friend  Week 4: Memento

March

Week 1:  Weather    Week 2:  Numbers
 Week 3: Books     Week 4: Action

April

Week 1:  Visitors    Week 2:  Water
 Week 3: Toy       Week 4: Doors